Vanna White

Minnie Mouse håndterer 'Wheel of Fortune' Board som Vanna White er værter