The Talk

Scott Bakula og Chelsea Field deler, hvordan 'NCIS: New Orleans' vil adressere pandemien om 'The Talk'